Pripomienky k novele zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aktuality Aktuality

Zobraziť všetky dokumenty

SASP-MF-SR_pripomienky-k-186_10072017