Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

Medzinárodné vzťahy

Všetky relevantné európske a medzinárodné inštitúcie a orgány považujú BIPAR za jedinú reprezentatívnu inštitúciu európskych sprostredkovateľov poistenia. Európska komisia s ním pravidelne konzultuje všetky otázky, ktoré sa týkajú poisťovacieho sektora.

 

BIPAR – Európska federácia sprostredkovateľov v poistení a zaistení

Bola založená v roku 1937 v Paríži a od roku 1989 sídli v Bruseli. Je uznávaná na úrovni inštitúcií svetového významu ( WTO, OECD, EÚ…).

Združuje 52 národných asociácii v 30 krajinách.

Reprezentuje asi 250 000 individuálnych poisťovacích agentov a maklérov, ktorí spolu zamestnávajú približne 1 000 000 ľudí.

Na Výročnom stretnutí BIPAR v Aténach v roku 1998 bola SAMP prijatá za člena.

Zamerať sa na rozvoj medzinárodných vzťahov bolo potrebné a zmysluplné rozhodnutie. Prostredníctvom členstva v BIPAR získala SASP renomovanú oporu, s ktorou dokáže presadzovať záujmy svojho odvetvia.

Back to Top