Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

Dôvody a pozitíva členstva v SASP

 

SASP aktívne prispieva k:

 1. formovaniu podnikateľského prostredia a legislatívneho procesu v oblasti finančného sprostredkovania
 2. ochranepred neprimeranými a neodôvodnenými zásahmi štátu do podnikateľského prostredia a nesystémovými požiadavkami poisťovní
 3. udržaniu etiky a štandardu kvality poskytovania finančného sprostredkovania
 4. zvyšovaniu informovanosti a urýchleniu možnosti reakcie (legislatíva SR a EÚ, novinky na trhu, ekonomika)
 5. prezentovaniu významu finančného sprostredkovania odbornej aj laickej verejnosti

SASP umožňuje:

profesionálny rast

 • prostredníctvom vzdelávania
 • vzájomným zdieľaním profesijných informácií
 • odbornou interakciou s ostatnými členmi a partnermi SASPu

aktívny prístup

 • k legislatívnemu procesu
 • k vytváraniu partnerských vzťahov s významnými inštitúciami (štátna správa, poisťovne, banky SLASPO)
 • k formovaniu povolania poisťovací maklér

posilňuje firemný imidž

 • lebo sme súčasťou stavovskej organizácie
 • lebo zaradením sa do sociálnej skupiny/ združenia s podobnými záujmami a potrebami sa zvyšuje sila jednotlivých členov

 

 

Back to Top