Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

História SASP

1995

Vznik SAMPSlovenskej asociácie maklérov v poisťovníctve – záujmového združenia

 05.10. 1995

Podpis zakladateľskej listiny desiatimi poisťovacími maklérmi

Vvytvorenie a prijatie Kódexu etiky maklérov v poisťovníctve

 14.11. 1995

Zápis do registra združení

1996

Uverejnenie prvého slovenského článku o poistnom sprostredkovaní v médiách:  týždenník Trend, autorka článku RNDr. Ivica Chačaturianová – generálna tajomníčka SAMP (1995-1999)

1998

Prijatie za člena medzinárodnej organizácie BIPAR – Európskej federácie sprostredkovateľov v poistení a zaistení

1999

Legislatívne vymedzenie pojmu a činnosti poisťovací maklér

Vytvorenie nových orgánov asociácie:

  • Prezídium a Dozorná rada (zastúpené štatutármi členských maklérskych spoločností)
  • Valné zhromaždenie (prijímanie/zmena pravidiel fungovania asociácie a dokumentov súvisiacich s jej činnosťou)

2004

Predloženie návrhu v poslaneckej novele zákona č. 381/2001 a konzultácia s poslancami. Prijatie novely prinieslo zlepšenie podmienok pre poistníkov PZP a ich ročnú úsporu viac ako 2 milióny eur

2005

 04.05.2005

Usporiadanie 1. slovenského fóra maklérov

07.10.2005

Transformácia SAMP (Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve) na profesijnú organizáciu SASP – Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

2009

Deklarovanie vzájomnej spolupráce SASP a SARM (Slovenská asociácia rizikového manažmentu) na poistnom trhu v oblasti legislatívy a vzdelávania

Organizácia seminárov a školení, ktoré sú súčasťou osobitného finančného vzdelávania pre vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti (od marca 2010)

Aktívny podiel na definovaní zamestnania poisťovací maklér (finančný poradca pre sektor poistenie a zaistenie) v operačnom programe Národná sústava povolaní (september 2015)

2015

Za 20 rokov činnosti sa počet členov strojnásobil

Back to Top