Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

Členstvo

„Sila a váha asociácie je tvorená jej členmi.“
Ing. Michal Bučko, prezident SAMP a SASP v rokoch 2002-2008

Členmi asociácie sú významné spoločnosti, pôsobiace v oblasti sprostredkovania v poisťovníctve, ktoré prispievajú k rozvoju poistného trhu. Sú združené v SASP, pretože organizácia zastupuje, ochraňuje a presadzuje spoločné ciele vo vzťahu k domácim aj medzinárodným subjektom. Práve spoločný záujem a jeho napĺňanie je podstatou existencie asociácie.

Z individuálneho pohľadu môžu byť dôvody členstva v SASP rôznorodé. Niekto oceňuje workshopy k témam ako robiť sprostredkovanie v rámci legislatívy, aké povinnosti splniť vo vzťahu ku klientovi, či výmena skúseností vo všeobecnej rovine. Pre niekoho môže byť SASP zdrojom zásadných informácií, dôležitým pre profesionálny rozvoj začínajúcej kariéry. Pre ďalšieho náročnou, ale krásnou prácou, ktorá prináša stretnutia s významnými osobnosťami a nadviazanými vzťahmi, pretrvávajúcimi počas dlhodobej úspešnej spolupráce.

Asociácia môže niekomu slúžiť ako kompas v neprebádanej oblasti. Ale platí to aj naopak: niekto môže asociácii poskytovať oporu svojou húževnatosťou a profesionálnym nadhľadom. Iný môže odovzdať ďalej svoje profesionálne skúsenosti a urobiť tak investíciu do budúcnosti.

Vzájomné obohacovanie nielen o odbornosť, ale aj o výnimočné ľudské vlastnosti a osobný príklad vedie k pocitu hrdosti na povolanie poistný maklér.

Do ďalšieho obdobia činnosti Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve SASP zostáva zaželať si všetko najlepšie, zdravú členskú základňu a čo najviac ľudí, ktorí budú v jej mene napĺňať vízie celého finančného trhu.

Back to Top