Návrh zákona zo dňa 19.06.2017 – LP/2017/463 je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Aktuality Aktuality

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/463 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 19.06.2017 .doc
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 19.06.2017 .doc
Doložka vybraných vplyvov 19.06.2017 .doc
Doložka zlúčiteľnosti 19.06.2017 .doc
Osobitná časť 19.06.2017 .doc
Dôvodová správa 19.06.2017 .doc
Komuniké 19.06.2017 .doc
Predkladacia správa 19.06.2017 .doc
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov 19.06.2017 .doc
Tabuľka zhody 19.06.2017 .doc
Tabuľka zhody 2 19.06.2017 .doc
Vlastný materiál 19.06.2017 .doc
Uznesenie vlády slovenskej republiky 19.06.2017 .doc