Pripomienky k návrhu na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty a regulácia daňových nákladov

Aktuality Aktuality

Návrh považujeme sa mätúci, nejasný, výrazne nevývažený, diskriminujúci a likvidačný pre fungovanie finančných agentov v podmienkach Slovenskej republiky. 

Zobraziť všetky dokumenty

Pripomienky-k-navrhu-MF-SR-zo-dna-14032017