Vyjadrenia SASP k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII k Návrhu vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v znení vyhlášky č. 181/2013 Z.z.

Aktuality Aktuality

Zobraziť všetky dokumenty

SASP-vyjadrenie-na-MFSR-20.10.2017