Pozvánka na osobitné finančné vzdelávanie

Vážení členovia SASP

pozývame vás dňa  22.11.2017 od 9.00 do 12.30h na stretnutie členov SASP  k téme „OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE“.
Predmetom tohto stretnutia bude diskusia k jednotlivým bodom programu.

Miesto konania: Bratislava, adresu upresníme podľa počtu účastníkov

Program:

  1. Ako zmysluplne naplniť 15 hodín  OFV pre sektor poistenia a zaistenia.
  2. Vytvorenie vlastného elearningu SASP.
  3. Odovzdávanie si skúsenosti z OFV medzi  našimi členmi.
  4. Návrhy na nové sylaby pre náš sektor.
  5. Počet PFA  alebo zamestnancov v rámci SASP, ktorí musia absolvovať OFV min. stredný stupeň.

Diskusiu k uvedenému bude za Prezídium SASP viesť O. Borko.

Za každého člena SASP sa môžu zúčastniť dve osoby.
Prosíme o potvrdenie vašej účasti najneskôr do 8.11.2017 na sasp@www.sasp.sk

S pozdravom
Ing. Michaela Kristiníková
prezidentka Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve