Stanovisko Prezídia SASP k návrhu zmeny vyhlášky č.600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní

Aktuality Aktuality

Osobitné finančné vzdelávanie je len jednou zložkou vzdelávania sa sprostredkovateľov na finančnom trhu. Aký veľký rozsah vzdelania chce sprostredkovateľ dosiahnuť záleží na ňom ako aj na špecifikách sektoru finančného trhu, ktorému sa venuje.
Domnievame sa preto, že zákon by mal definovať len základný rozsah vzdelávania a rozhodne neobmedzovať možnosť širokého výberu ustanovizní poskytujúcich vzdelávanie.

V stručnosti:

– vzdelávanie by mali poskytovať rôzne ustanovizne s dostatočnou odbornosťou a praxou (napr. aj SASP, poisťovne a pod.)
– získanie licencie na vzdelávanie by nemalo byť finančne ani administratívne náročné
– rozsah vzdelávania by mal kopírovať Smernicu IDD
– finančný sprostredkovateľ si svoju odbornosť zvýšeným počtom hodín vzdelávania nad rámec vyhlášky môže zvyšovať dobrovoľne
Kompletné znenie listu zaslaného Ministerstvu financií SR je dostupné na stránke SASP.sk

Zobraziť všetky dokumenty

SASP-vyjadrenie-na-MFSR-20.10.2017