AFISP medzinárodný workshop

Aktuality Aktuality

Dňa 2.5. 2019 sme boli súčasťou prestížneho odborného podujatia za účasti najvyšších predstaviteľov sektora finančného sprostredkovania z krajín V4 s názvom AFISP medzinárodný workshop, ktorý sa venoval najmä oblastiam implementácie IDD smernice v Maďarsku, Čechách a na Slovensku a novým trendom a digitalizácii v oblasti finančného sprostredkovania a poisťovníctva.

sasp afisp konferencia
sasp afisp konferencia