AFISP medzinárodný workshop

Dňa 2.5. 2019 sme boli súčasťou prestížneho odborného podujatia za účasti najvyšších predstaviteľov sektora finančného sprostredkovania z krajín V4 s názvom AFISP medzinárodný workshop, ktorý sa venoval najmä oblastiam implementácie… read more →