List do Allianz – SP

Aktuality Aktuality

Vyjadrenie k žiadosti o zmenu finančného agenta pri výkone finančného sprostredkovania – Pokyn pre finančných agentov

Zobraziť všetky dokumenty

Allianz zaslal všetkým sprostredkovateľom list, na základe ktorého, ak chce retialový klient zmeniť sprostredkovateľa, musí byť na žiadosti tohto klienta overený podpis.

 

SKM_C3350161215104700