Nové „OCENENIE SASP“ vyhodnotíme na Konferencii sprostredkovateľov v poisťovníctve 30.5. 2019.

Vo svojej práci sa stretávate dennodenne so službami a produktmi poisťovní. Máte s nimi výborné, chválitebné, dobré, dostatočné a možno u niektorých aj nedostatočné skúsenosti. Každá poisťovňa by zase rada poznala svoje hodnotenie, priamu odozvu svojho úsilia, schopností a vzťahov. Pre profesnú asociáciu akou je SASP má ocenenie práce ľudí, služieb a produktov v poisťovniach význam aj ako pridaná hodnota nášho biznisu, poďakovanie za vzťahy, ktoré máme vybudované s ľuďmi v poisťovniach a následne aj formálne ocenenie ich úsilia na vývoji kvality produktov a služieb, ktoré ponúkajú. Preto by sme si mali uvedomiť dôležitosť hlasovania každého z nás. Využite príležitosť jedenkrát v roku vyjadriť svoj názor na prácu poisťovní. Pomáhate tým nastaviť barometer kvality slovenského poisťovníctva a zdravý partnerský vzťah s poisťovňami.

V týchto dňoch ste kontaktovaní mailovou formou, aby ste poisťovniam priradili známku, aj formálne ocenenie ich produktov a služieb. Veríme, že transparentne a každý svojim hlasom dáme poisťovniam vysvedčenie za ich prácu v roku 2018 v jednotlivých kategóriách produktov a služieb, ktoré ponúkajú. Oceníme, keď sa stanete aktívnou súčasťou ohodnotenia poistného trhu na Slovensku – Ocenenia sprostredkovateľov v poisťovníctve.

V týchto dňoch sa zároveň môžete prihlásiť na Konferenciu sprostredkovateľov v poisťovníctve, ktorá sa bude konať 30.mája v priestoroch hotela Hilton v Bratislave. Dovoľte nám, vás pozvať na toto vzdelávacie podujatie, ktoré by sme radi zmenili aj na networkingové a interaktívne stretnutie, kde sa raz za rok všetci z našej profesie zídeme s poisťovňami, s ľuďmi, ktorí sú súčasťou komunikácie v našom odbore z Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií SR. Sme radi, že potvrdili aktívnu účasť na konferencii. Budeme sa tešiť, keď si tak spoločne vymeníme skúsenosti a načerpáme nové vedomosti z poisťovacieho trhu.

Na konferencii vyhlásime výsledky Ocenenia sprostredkovateľov a vydáme poisťovniam vysvedčenia, Tiež dúfame, že v rámci programu vznikne inšpiratívna a užitočná diskusia na tému poisťovníctva, aktuálnej legislatívy, úrovne služieb a produktov.

Veríme, že nám zachováte priazeň

Ondrej Faith
Prezident SASP