Nové prezídium – Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

Dňa 05.12.2018 VZ zvolilo po uplynutí funkčného obdobia nové prezídium Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) na obdobie rokov 2018 – 2022.

Členovia prezídia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve:

Ondrej Faith – prezident SASP
mobil: +421 905 411 885

Stella Hulíková – člen prezídia SASP
mobil: +421 911 696 495

Vladimír Matuščin – člen prezídia SASP
mobil: +421 905 500 080

Martin Michal – člen prezídia SASP
mobil: +421 907 781 621

Miloš Gáfrik – člen prezídia SASP
mobil: +421 915 838 311