Najlepšou poisťovňou roka v neživotnom poistení sa stala Allianz – Slovenská poisťovňa

Aktuality Aktuality

Na Konferencii sprostredkovateľov v poisťovníctve 2019 sa prvý krát hodnotili poisťovne a poistné produkty na slovenskom poistnom trhu. „Vytýčili sme si ambiciózny cieľ, ale budeme potrebovať pri jeho realizácii aj vašu podporu. I ten najušľachtilejší zámer totiž môže stroskotať na nezáujme náš všetkých budovať lepšie poistné prostredie. Veríme, že spoločným úsilím poisťovní a všetkých finančných agentov sa podarí vybudovať ocenenie, ktoré bude kladne hodnotené a prospešné jednak pre odbornú, ale i laickú verejnosť,“ povedal pri oceňovaní prezident SASP Ondrej Faith.

Hodnotilo sa v šiestych kategóriách systémom známky od jednotky po pätku. Čo teší, poisťovne v známkovaní od SFA obstáli prevažne výborne a chválitebne. Ako sa vyjadril člen prezídia a spolutvorca ankety Miloš Gáfrik, aby sa anketa posúvala a rozvíjala musí ísť s kožou na trh aj čo najviac poisťovní. Tento rok v ankete boli SFA hodnotené, alebo poslalo údaje o sebe 21 poisťovní. Spomedzi nich si najviac cien odniesla poisťovňa Allianz- Slovenská poisťovňa.

Výsledky Ocenenie SASP za rok 2018

 

Havarijné poistenie motorových vozidiel

1.miesto Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

2.miesto Generali poisťovňa, a. s.

3.miesto AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poviné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1.miesto Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

2.miesto Generali poisťovňa, a. s.

3.miesto AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poistenie majetku fyzických osôb

1.miesto Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

2.miesto Generali poisťovňa, a. s.

3.miesto UNIQA poisťovňa, a.s.

Cestovné poistenie fyzických osôb

1.miesto Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

2.miesto Union poisťovňa, a. s.

3.miesto UNIQA poisťovňa, a.s.

Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov

1.miesto Generali poisťovňa, a.s.

2.miesto Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

3.miesto Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Rizikové životné poistenie / poistenie choroby a úrazu (osobitná kategória)

1.miesto Generali poisťovňa, a. s.

2.miesto AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

3.miesto Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 

Hlavná kategória

Poisťovňa roka v produktoch neživotného poistenia

1.miesto Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

2.miesto Generali poisťovňa, a. s.

3.miesto UNIQA poisťovňa, a.s.

 

Poisťovne, ktoré dostali poďakovanie za participovanie v ankete Ocenenie SASP 2018

 1. AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 3. Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členské štátu
 4. AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 5. AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 6. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 7. ČSOB Poisťovňa, a.s.
 8. Generali poisťovňa, a. s.
 9. Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 10. HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
 11. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 12. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 13. MetLife Europe DAC, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 14. MetLife Europe Insurance DAC pobočka poisťovne z iného členského štátu
 15. MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 16. NN Životná poisťovňa, a.s.
 17. NOVIS Poisťovňa a.s.
 18. PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 19. Union poisťovňa, a. s.
 20. UNIQA poisťovňa, a.s.
 21. Wüstenrot poisťovňa, a.s.