Informácia z BIPAR: 1466/5000

Informácia z BIPAR: 1466/5000 IDD – oneskorenie vykonávania a dátum uplatňovania – text oficiálne podpísaný dnes Európskym parlamentom a Radou – uverejnenie v Úradnom vestníku očakávané 19. marca Členom asociácií… read more →