ASOCIÁCIA SASP SI ZVOLILA NOVÉ PREZÍDIUM

Vážená verejnosť,

dovoľujeme si Vás informovať o tom, že dňa 23.11.2021 sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).

Valné zhromaždenie zvolilo na svojom zasadaní prezídium SASP v nasledovnom zložení:

Martin Michal                    – RENOMIA, s.r.o.

Vladimír Vajgel                 – ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.

Zoltán Makai                     – Makai s. r. o.

Andrej Markovič                –  I.C.T. partner, s.r.o.

Miloš Gáfrik                       – Respect Slovakia, s.r.o.

Na prezídiu konanom dňa 3.12.2021 zvolili členovia prezídia za prezidenta SASP Miloša Gáfrika.

Zároveň valné zhromaždenie zvolilo revíznu komisiu SASP v nasledovnom zložení:

Miroslav Bránik                           – ProCover, s. r. o.

Marián Miček                               – MAPOS, s.r.o.

Oliver Borko                                – Assure s.r.o.

Revízna komisia si za predsedu revíznej komisie SASP zvolila Miroslava Bránika.

Vzhľadom k tomu, že došlo k obmene časti členov prezídia a revíznej komisie, dovoľujeme si touto cestou poďakovať za činnosť nasledovných členov našich orgánov, ktorých funkčné obdobie sa skončilo:

Stella Hulíková                            – ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.

Ondrej Faith                               – Medical & Financial Consulting, s. r. o.

Róbert Bachratý                          – REAL FIN, spol. s r.o.

Kolegom ďakujeme za ich činnosť pre asociáciu, úprimne si ju vážime a oceňujeme ju.

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) ____________________________________

www.sasp.sk