Výsledky hlasovania

Vážená odborná verejnosť,

vážení spotrebitelia na finančnom trhu,

vážené poisťovne a finanční agenti,

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) týmto vyhlasuje výsledky ocenenia poistných produktov „OCENENIE SASP 2020“

Výsledky budú uverejnené aj v týždenníku Trend v prílohe Financie 30.06.2021 spolu s článkom k 25. výročiu našej asociácie.

Radi by sme na tomto mieste poďakovali kolektívu spoločnosti Netfinancie, s.r.o. ktorá v spolupráci s asociáciou zabezpečila celú technickú podporu hlasovania a komunikačnú podporu smerom k hlasujúcim.

Poďakovanie patrí aj hlasujúcim Samostatným finančným agentom, ktorí vyjadrili svoj odborný hlas. Zoznam hlasujúcich je uvedený nižšie.

Veľmi si vážime spolupráce poisťovní, ktoré nám pre potreby hlasovania predložili žiadané obchodné ukazovatele, potrebné pre účely komplexného hodnotenia produktov.

Víťazom gratulujeme.

Veríme, že naše ocenenie je prínosom pri zlepšovaní produktov a služieb poistného trhu.

AFinance, s.r.o.INPOL SK s.r.o.
Agentúra Zimný, s. r. o.INSIA SK s.r.o.
Allcover s.r.oInsurance Service, s. r. o.
ANDERSON a.s.INTECH Komárno, spol. s r.o.
automanager s.r.o.JFP, spol. s r.o.
big, s.r.o.JNP Finance, a. s.
BRASCO EU, s.r.o.Július MAGDALÍK
CENTRUM POISTENIA, s.r.o.Juraj Sokol, s.r.o.
ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.Katerina Nemcíková
D.E.M poisťovacia kancelária, s.r.o.Klientsky servis, s.r.o.
DOLOFIS, s.r.o.Makler Servis Partners, s.r.o.
E.R.K. Poistenie, s. r. o.MAPOS, s.r.o.
ELIST Consulting s.r.o.Martinec Jozef
Eva HranaiováMAXIMA – SLOVAKIA s. r. o.
FAN MANAGER, s.r.o.MAXIMA BROKER, a.s.
FINCORA s.r.o.Medical & Financial Consulting, s. r. o.
Finportal, a. s.M – INSURANCE GROUP s.r.o.
General Advisory s.r.o.MIPS, s.r.o.
GETA s.r.o.M – KAPITÁL, s.r.o.
GrECo Slovakia GmbH – organizačná zložkaNetfinancie, s.r.o.
I.C.T. partner, s.r.o.PARTNERS GROUP SK s.r.o.
IHF Consulting, s. r. o.Poistpartner, spol. s r.o.
IMG, spol. s r.o.ProCover, s. r. o.
Ing. Emil Chnápko – BREZRapax, s. r. o.
Ing. Silvia Gregušová – GRESALT T Broker, s.r.o.
UNIVERSAL maklérsky dom a.s.Respect Slovakia, s.r.o.
RENOMIA, s.r.o.

S úctou

Ing. Ondrej Faith

prezident

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)