OCENENIE SASP 2020

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve – SASP, organizuje druhý ročník odborného hodnotenia poisťovacích produktov.

Ciele

Cieľom je na jednej strane pomôcť širokej, ale aj odbornej verejnosti verejnosti zorientovať sa na poli poistných produktov, zvýšiť záujem o oblasť poisťovníctva a povedomie o ňom, ako aj nastaviť zrkadlo poisťovacím spoločnostiam, aby mohli zlepšovať svoje produkty a služby.

Hlasovanie je odborné, preto hlasovať môžu len samostatní finanční agenti „SFA“ v sektore Poistenia alebo zaistenia, podľa §7 zákona 186/2009 Z.z. Hlasovanie prebieha od 1.5.2021 do 31.5.2021.

1. Časť hlasovnia

SFA hlasujú na základe e-mailu, ktorí obdržali od SASP. V e-maili je link na uvítaciu stránku hlasovania s vysvetlením a základnými údajmi, za ktorou pokračuje 6 hlasovacích kariet, z ktorých každá sa venuje inému produktu:

 • Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)
 • Poistenie majetku fyzických osôb
 • Cestovné poistenie fyzických osôb
 • Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov
 • Rizikové životné poistenie / poistenie choroby a úrazu

SFA v každom produkte hodnotia:

 • základný rozsah produktu – ako sa im páči produkt čo do komplexnosti
 • flexibilita pri osobitných požiadavkách – ako sa produkt uzatvára, robia zmeny, prípadne ruší (náročnosť administrácie a komunikácia poisťovne)
 • kvalita likvidácie poistných produktov

Dôležité je, že SFA hodnotia iba to, s čím majú skúsenosť. Nehodnotia produkty poisťovní, ktoré priamo nesprostredkúvajú  alebo s nimi nemajú skúsenosť. Hlas SFA má v celkovom hodnotení váhu 60 % (po 20% za každý parameter produktu).

Hodnotenie je školské, ak teda v danej kategórii SFA usúdi, že sú tri vynikajúce produkty, udelí im všetkým známku „1“ . Ak je podľa neho niektorý produkt alebo prístup poisťovne nevyhovujúci, udelí mu naopak „5“.

2. Časť hlasovania

Nakoľko sme chceli, aby výsledky hlasovania odrážali nielen subjektívny pohľad hlasujúcich, ale aj reálny úspech produktu na trhu, tvoria 40% váhy hlasu pri vyhodnocovaní ekonomické ukazovatele:

 • 20% hlasu tvorí údaj „Objem celkového predpísaného poistného v roku 2020“
 • 20% hlasu tvorí údaj „Rozdiel objemu celkového predpísaného poistného poistného v roku 2020 oproti roku 2019“

Výsledky hlasovania budú oznámené elektronicky po vyhodnotení všetkých hlasov. Hlasovanie je úplne nestranné, nie je spojené so žiadnymi finančnými odmenami ani sponzoringom v žiadnej podobe.

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve je neziskové združenie osôb zastrešujúce sprostredkovateľov pôsobiacich v sektore poistenia s tradíciou od roku 1995. Informácie o ocenení sú na stránke SASP: https://www.sasp.sk/o-hlasovani-ocenenie-sasp-2020/