SASP / SARM : Pozvánka na bezplatnú KONFERENCIU SARM 2019 – Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva

Aktuality Aktuality

Vážení finanční agenti,

dovoľujeme si Vás pozvať na KONFERENCIU SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE RIZIKOVÉHO MANAŽMENTU (SARM) s názvom “Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva”, o ktorej sme Vás informovali na našej KONFERENCII SPROSTREDKOVATEĽOV V POISŤOVNÍCTVE (SASP).

Cieľom je predstaviť v rámci SARM a v spolupráci s ďalšími relevantnými inštitúciami projekt vzdelávania pracovníkov a manažérov v oblasti poisťovníctva.

Koncept je určený pre pracovníkov – zamestnancov a manažérov – poisťovní, finančných agentov pôsobiacich najmä v neživotnom poistení a ďalších záujemcov, ktorí pracujú alebo majú záujem pracovať a vzdelávať sa v tejto oblasti.

Účasť na konferencii je úplne bezplatná.

Vašu účasť prosíme potvrdiť odoslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu: vzdelavanie@isarm.sk (vyplnením prihlášky v prílohe e-mailu)

Konferencia je určená nielen záujemcom o samotné vzdelávanie, ale takisto majiteľom a manažérom spoločností, ktoré dostanú na konferencii detailnú informáciu o ambícii projektu a jeho koncepcii, aby sa mohli následne zodpovedne rozhodnúť o svojej participácii, resp. delegovaní účastníkov vzdelávania v prvom cykle, ktorý sa začne v prvom kvartáli 2020. 

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) participuje na tomto vzdelávaní a považuje ho za dôležitý krok k posunu vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o konferencii môžete nájsť v prílohe tohto e-mailu, ako aj v texte e-mailu nižšie:

 

Ondrej Faith
prezident
Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)
Business centrum ARUBA, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

_______________________________________

www.sasp.sk


BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KONFERENCII „Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva” zo strany SARM:

 • konferencia je pre účastníkov bezplatná, finančne ju zabezpečuje samotná Ekonomická univerzita v Bratislave
 • konferencie sa zúčastnia a zároveň na nej aj vystúpia rektori oboch univerzít – Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, takisto dekani fakúlt – Národohospodárskej a Podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity Bratislava
 • konferencie sa zúčastnia aj zástupcovia Ministerstva financií SR a predpokladáme aj účasť zástupcov Národnej banky Slovenska (oslovené bolo aj SLASPO, zatiaľ čakáme na potvrdenie ich účasti)
 • s ohľadom na pracovnú vyťaženosť v tomto období je zminimalizované trvanie konferencie na približne 1/2 pracovného dňa (9:30 – 14:30)
 • témou konferencie je predstavenie projektu vzdelávania pracovníkov v poisťovníctve – maklérov, zamestnancov, underwriterov, risk manažérov, likvidátorov, obchodníkov atď.
 • projekt vzdelávania je pripravovaný v spolupráci s dvomi významnými slovenskými univerzitami

      – Ekonomická univerzita v Bratislave (Fakulta podnikového manažmentu + Národohospodárska fakulta – katedra poisťovníctva)

      – Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

 • vzdelávanie bude komplexné vo všetkých oblastiach, s ktorými sa v poisťovacej branži stretávame
 • v súčasnosti sa pracuje aj na akreditácii tohto vzdelávania v rámci Ministerstva školstva SR – ako celoživotného vzdelávania
 • aby sme nestrašili rozsahom štúdia, treba zdôrazniť, že z časového hľadiska sa bude jednať o spôsob vzdelávania formou jednodňových seminárov / konferencií v rozsahu približne 2 pracovné dni za polrok, časť štúdia sa bude odporúčať aj na tzv. individuálne samovzdelávanie, ku ktorému sa poskytnú príslušné podklady. Chceme sa zamerať práve na to, aby účastníkom bola poskytnutá profesionálna a komplexné, zhutnená informácia v priebehu seminára/konferencie a následne by si účastník doplnil potrebné znalosti doštudovaním poskytnutých materiálov. S absolvovaním každej témy bude spojený aj určitý spôsob preskúšania znalosti, na konferencii budeme hovoriť aj o tomto, aby prípadne nevznikol nesprávny dojem o neprimeranej náročnosti štúdia.
 • vzdelávanie bude rozdelené do troch stupňov, po ukončení každého stupňa bude absolventovi udelený certifikát s príslušným titulom, ktorý bude môcť doživotne používať. Týmto by sme chceli začať na trhu zavádzať istý spôsob diferenciácie, rozpoznateľnosti úrovne toho-ktorého odborníka v našej branži vo vzťahu k rozsahu jeho vedomostí a vzdelania v tejto oblasti.
 • v zahraničí funguje takýto systém veľmi dobre, žiaľ, na Slovensku zatiaľ nie, ale musíme niekde začať a sme presvedčení, že týmto projektom to môžeme spoločne odštartovať

 

Mojmír VEDEJ
člen predsedníctva
SARM – Slovenská asociácia rizikového manažmentu
Považská 17
831 03 Bratislava
Email: mojmír.vedej@premium-ic.sk
Tel.:+421 905 56 88 41

https://www.sasp.sk/wp-content/uploads/2019/12/Pozvánka-Konferencia-SARM-2019.pdf