Reportáž – Konferencia sprostredkovateľov v poisťovníctve 2019 #sasp

Aktuality Aktuality

👨‍💼 Pripravili sme pre vás reportáž z Konferencie sprostredkovateľov v poisťovníctve 2019.

 Štefan Velčický – Národná banka Slovenska
 Marek Kollárik – Generali Poisťovňa, a. s.
 Iveta Csillagová – UNIQA SK
 Peter Buday – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 Dušan Katonák – Ministerstvo financií SR
 Martin Lancz – AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov