Viac ako sto odborníkov na poistenie sa stretlo na Konferencii sprostredkovateľov v poisťovníctve

Aktuality Aktuality

Nový dátum organizovania, samotný predmet obsahu konferencie a najmä nové ocenenie produktov poisťovní, to sú tri základné novinky Konferencie sprostredkovateľov v poisťovníctve, ktorá sa ale tradične konala Vo štvrtok 30.5.2019 sa v priestoroch bratislavského hotela Double Tree Hilton. Konferenciu otvorili príhovory prezidenta SASP Ondreja  Faitha a príhovor Martina Lancza, predsedu Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, odborného partnera konferencie. Mojmír Vedej predstavil nové vzdelávacie aktivity SARMu, ktoré plánujú spoločne so SASP začať realizovať už od jesene tohto roku. V dopoludňajšom programe sa však  najmä oceňovalo a diskutovalo o kvalite jednotlivých produktoch poisťovní.

Popoludní sa účastníikom konferencie prihovorili predstavitelia Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Príhovory Štefana Velčického  a Dušana Katonáka na tému Odkaz trhu a trendy 2019, ako aj panelové diskusie na tému Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov.

„Kam sa uberáš a kráčaš v podmienkach Slovenskej republiky?“ a  „Likvidácia a prax“, prilákali na konferenciu stovku účastníkov.

Ako uviedol Ondrej Faith, prezident SASP: „Za prínos v zmene formátu našej konferencie považujeme tiež to, že na tejto konferencii sa nám verím podarí priniesť názory rôznych subjektov.  Je pre nás cťou privítať na tomto fóre predstaviteľov Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a Slovenskej asociácie rizikového manažmentu. Za dôležité tiež považujeme, že Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky prednesú svoje pohľady na fungovanie finančného sprostredkovania na Slovensku a podelia sa s nami o svoje videnie tejto problematiky. Veľmi si vážime, že ich príspevky pomôžu v ešte dôslednejšej verejnej diskusii o stave nášho sektora. Dúfame, že zakladáme tradíciu, ktorá bude ešte viac kultivovať odbornú debatu o stave finančného sektora.“