Pracovné stretnutie zástupcov poisťovní a SASP

Aktuality Aktuality

 

Dňa 13. marca 2019 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov poisťovní a našej asociácie v priestoroch Club Penati, na ktorom sme informovali o novej koncepcii organizovania konferencie SASP, ktorú plánujeme zorganizovať 30.mája 2019. Okrem toho sme predstavili návrh na nové ocenenie poistných produktov SASP, ktorého prvý ročník začneme ocenením produktov za rok 2018 v máji počas konferencie SASP. O tomto návrhu a jeho sfinalizovaní sme diskutovali so zástupcami jednotlivých poisťovní.