Zverejnené odpovede EIPOA k implementácii IDD a možnosť klásť otázky EIOPA

Aktuality Aktuality

Dovoľujeme si informovať o tom, že na webovom sídle EIOPA boli zverejnené odpovede na otázky k implementácii:

  • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (IDD),
  • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2358 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy,
  • delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2359 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení).

https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Q-and-A-on-Regulation-Answers-Delegated-Regulation.aspx

Ďalšie otázky týkajúce sa implementácie IDD je možné zasielať prostredníctvom on-line formulára EIOPA:

https://eiopa.europa.eu/qa-regulation/Lists/New%20question/NewForm.aspx?Source=/qa-regulation/Pages/New-question-Confirmation.aspx&CancelDestination=/regulation-supervision/q-a-on-regulation

 

Ing. Michaela Kristiníková

prezidentka

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)