Vyjadrenie k Návrhu Vyhlášky z … 2017 Ministerstva financií Slovenskej republiky Slovenskej republiky č. …/2017 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Aktuality Aktuality

Zobraziť všetky dokumenty

SASP-Vyjadrenie-k-Návrhu-Vyhlášky-z-...-2017-MFSR-o-osobitnom-financnom-vzdelavani-14.12.2017