Zasadnutie legislatívnej komisie

Aktuality Aktuality

27.3.2017 zasadala legislatívna komisia kvôli listu na ministerstvo financií v ktorom SASP vyjadrila svoje postoje voči novej navrhovanej regulácii pri finančnom sprostredkovaní. Panujú opodstatnené obavy, že takto postavená regulácia, ktorá ani nemá oporu v  európskej legislatíve je vyslovene likvidačná pre celý trh finančného sprostredkovania, čím výrazne zasahuje aj do práv spotrebiteľa na finančnom trhu.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.