Stretnutie s guvernérom NBS

Ing. Martin Michal sa zúčastnil stretnutia s guvernérom NBS a finančnými subjektami na trhu.

Dozvedel sa, že ekonomika nateraz napreduje, všetky ekonomické ukazovatele sú priaznivé, teda okrem inflácie, kedy nulová hodnota veľmi nepomáha ekonomike. Rovnako výška úrokových sadzieb na 0 ie je optimálna na dlhšie obdobie. Pri obidvoch parametroch sa očakáva mierny rast.

Diskusia sa venovala hlavne novému odvodu 8%.