Pozvánka na Konferenciu Kolektívneho investovania na Slovensku

Aktuality Aktuality

 

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku je určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacim v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.

Konferencia má za sebou 13 úspešných ročníkov, ktoré organizovalo vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a.s. v spolupráci so Slovenskou asociáciou správcovských spoločností (SASS) – odborným garantom konferencie.

Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.

Viac info: http://konferencie.hnonline.sk/KI2016

 

KI_2016_2510_program