Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Aktuality Aktuality

Zobraziť všetky dokumenty

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie)

2016_10_07_Predbezna-informacia